مراحل ثبت سفارش

ورود و ثبت نام:
ابتدا شماره موبایل خود را وارد نمایید و پس از دریافت کد تایید و وارد نمودن اقدام به تکمیل به عنوان خریدار نمایید.
روند ثبت سفارش:
شما کاربران عزیز پس از ثبت نام می توانید محصول مورد نظر خود را انتخاب نموده و اقدام به ثبت سفارش نمایید. پس از انتخاب محصولات وارد سبد خرید خود شود . تکمیل آدرس اقدام به پرداخت هزینه ارسال ها از هر فروشگاه متفاوت می باشد و در صورتی که از دو فروشگاه اقدام به خرید نمایید هزینه ارسال هر فروشگاه جداگانه محاسبه و لحاظ می گردد. توجه داشته باشید ارسال های تهران و محصولاتی که موجود در انبار پلاست اپ می باشد به صورت رایگان بوده و ارسال های دیگر فروشندگان با توجه به هزینه اعلامی از سمت فروشنده شامل هزینه ارسال می گردد. کلیه پرداخت ها از طریق درگاه پلاست اپ انجام می شود و در صورتی که کاربر از کیفیت محصول ناراضی باشد می تواند ظرف مدت ۷ روز محصول را مرجوع نماید و مبلغ سفارش ۲۴ ساعت پس از مرجوع شدن به حساب کاربر واریز می گردد.
باز گرداندن کالا:
کلیه محصولات در پلاست اپ ضمانت مرجوعی ۷ روزه دارد و کاربر می تواند در صورت عدم رضایت از کیفیت محصول را مرجوع نماید . مبلغ فاکتور های مرجوعی 4 روز کاری پس از ارسال به حساب کاربر واریز می گردد. فروشنده موظف می باشد در صورت عدم رضایت کاربر محصول را مرجوع نماید.
ارسال توسط فروشنده:
فروشنده موظف می باشد در زمان مشخص شده توسط کاربر ، سفارش را ارسال نماید. در صورت عدم ارسال به موقع و تکرار به مدت ۳ بار، فروشگاه فروشنده مسدود می گردد.

سبد خرید