۱۲۰×۱۰۰(مجموع سفارش از۱۰تا۳۰ کیلوگرم

در دسترس است!: موجود در انبار
SKU: 60/10/100 (زیر 30کیلو)

8,500 تومان85,000 تومان

صاف