۱۲۰×۸۰(مجموع سفارش از۱۰تا۳۰ کیلوگرم)

در دسترس است!: موجود در انبار
SKU: 60/10/80 (زیر 30کیلو)

8,800 تومان88,000 تومان

صاف