۱۲۰×۱۰۰(مجموع سفارش از ۱ تا۱۰ کیلوگرم)

در دسترس است!: موجود در انبار
SKU: 60/1/100 (زیر 10کیلو)

11,000 تومان110,000 تومان

صاف