۴۰*۳۰ (مجموع سفارش ۳۰ تا ۱۰۰کیلوگرم)

در دسترس است!: موجود در انبار
SKU: 90/30/30 (زیر 100کیلو)

18,500 تومان462,500 تومان

صاف