۴۰*۳۰ (مجموع سفارش ۱۰ تا ۳۰ کیلوگرم)

در دسترس است!: موجود در انبار
SKU: 90/10/30 (زیر 30کیلو)

17,000 تومان170,000 تومان

صاف