درصورت نیاز به  هر گونه پشتیبانی می توانید با شماره 55432492-021 

 

تماس حاصل فرمایید

 

پشتیبانی نرم افزاز:

داخلی 102


همکاری تولید کنندگان:

داخلی 103


امور بازاریابان:

داخلی 104

 

 کارشناسان فنی:

داخلی 104

 

امور مالی:

داخلی 105

 

ایمیل : suport@PLASTAPP.IR